Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

arbejdsleder inden for anlægning af kloakker

Description

Code

3123.1.22

Description

Arbejdsledere inden for anlægning af kloakker fører tilsyn med installation af kloakrør og anden kloakinfrastruktur. De tildeler opgaver og træffer hurtige beslutninger for at løse problemer.

Alternativ betegnelse

tilsynsførende inden for udlægning af kloakledninger

arbejdsleder inden for anlægning af kloaksystemer

ansvarlig inden for udlægning af kloakledninger

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder