Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

leder af videregående uddannelsesinstitution

Description

Code

1345.1.4

Description

Ledere af videregående uddannelsesinstitutioner forestår den daglige ledelse af en højere læreanstalt, f.eks. tekniske skoler og andre højere læreanstalter. Ledere af videregående uddannelsesinstitutioner træffer beslutninger om optagelse og er ansvarlige for at følge studieplaner, der fremmer de studerendes akademiske udvikling. De forvalter skolens budget og programmer og fører tilsyn med kommunikationen mellem tjenestegrenene. De sikrer også, at institutionen opfylder de nationale lovbestemte uddannelseskrav.

Alternativ betegnelse

universitetsrektor

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: