Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

laboratorietekniker inden for botanik

Description

Code

3141.2.4

Description

Laboratorieteknikere inden for botanik yder teknisk bistand til forskning og afprøvning af forskellige plantearter for at overvåge deres egenskaber såsom vækst og struktur. De indsamler og analyserer data ved hjælp af laboratorieudstyr, udarbejder rapporter og vedligeholder laboratorielagre. Laboratorieteknikere inden for botanik studerer også planter for at undersøge deres anvendelse inden for medicin, fødevarer og materialer.

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: