Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

forankringsmedarbejder ved fiskeopdrætsanlæg

Description

Code

9216.1

Description

forankringsmedarbejdere ved fiskeopdrætsanlæg betjener højt specialiseret udstyr med henblik på at fortøje bure på faste stationer, drivende bure eller endog selvdrevne og undersøiske bure. 

Alternativ betegnelse

ruseudsætter

rusesætter

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder