Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

lagerchef inden for råstofbranchen

Description

Code

4321.1.4

Description

Lagerchefer inden for råstofbranchen tilrettelægger og overvåger modtagelsen og lagringen af råmaterialer på lageret i overensstemmelse med de krævede betingelser. De følger lagerniveauet.

Alternativ betegnelse

supervisor på råstoflager

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: