Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

økonomichef

Description

Code

1211.1

Description

Økonomichefer håndterer alle spørgsmål i forbindelse med en virksomheds finansiering og investeringer. De administrerer finansielle operationer i virksomheder som aktiver, passiver, egenkapital og pengestrøm med det formål at opretholde virksomhedens økonomiske sundhed og driftsmæssige levedygtighed. Økonomichefer evaluerer virksomhedens strategiske planer i finansiel henseende, opretholder gennemsigtige finansielle transaktioner for skatte- og revisionsorganerne og udarbejder virksomhedens regnskaber ved udgangen af regnskabsåret.

Alternativ betegnelse

chief financial officer

CFO

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder