Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

operatør af destillationsudstyr

Description

Code

8131.5

Description

Operatører af destillationsudstyr leder og fører tilsyn med oliedestillationsprocessen og bistår med fejlfinding. De betjener destillationsudstyr til at adskille mellemprodukter eller urenheder fra olie. De drejer ventiler og regulatorer til at opnå temperaturer, materialestrømningshastighed, tryk osv. 

Alternativ betegnelse

procesoperatør

medarbejder på raffinaderi

destillationsoperatør

ekspert i destillationsprocesser

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: