Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

kvalitetsansvarlig inden for bygge og anlæg

Description

Code

3112.1.4

Description

Kvalitetsansvarlige inden for bygge og anlæg sørger for, at kvaliteten af arbejdet er i overensstemmelse med de standarder, der er fastsat i kontrakten, såvel som lovgivningens minimumsstandarder. De fastlægger procedurer for kvalitetskontrol, udfører inspektioner og foreslår løsninger på kvalitetsmangler.

Alternativ betegnelse

kvalitets- og sikkerhedschef inden for bygge og anlæg

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: