Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

køletekniker inden for fiskeri

Description

Code

3151.1

Description

Køleteknikere inden for fiskeri udfører vedligeholdelse og reparation af maskiner og udstyr i lastrummet og kølesystemet om bord på fiskerfartøjer.

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: