Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

IKT-designer af intelligente systemer

Description

Code

2511.11

Description

IKT-designere af intelligente systemer anvender kunstig intelligens-metoder inden for ingeniørvidenskab, robotteknologi og datalogi til at udforme programmer, der simulerer intelligens, herunder tænkemåder, kognitive og videnbaserede systemer, problemløsning og beslutningstagning. De integrerer også struktureret viden i computersystemer (ontologier, videnbaser) med henblik på at løse komplekse problemer, der normalt kræver et højt niveau af menneskelig ekspertise eller kunstig intelligens.

Scope note

Excludes people performing managerial activities.

Alternativ betegnelse

systemdesigner

KI-designer

designer semantiske webteknologier

systemudvikler

udvikler af systemer til maskinindlæring

designere af intelligente systemer

AI-designer

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder