Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

produktionsteknolog inden for trævarer

Description

Code

2149.11.2

Description

Produktionsteknologer inden for trævarer udvikler materialer og komponenter, der er fremstillet af træ, konstruerer produktionsfaciliteter og kontrollerer og overvåger produktionen. De undersøger også produkter og materialer og rådgiver kunderne.

Alternativ betegnelse

trævaretekniker

maskinsnedker

produktionsteknolog

trætekniker

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder