Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

oversygeplejerske

Description

Code

2221.1

Description

Oversygeplejersker er ansvarlige for at fremme og genoprette patienternes sundhed, stille diagnoser og levere pleje under særlige forhold ved at koordinere behandlingen på områder for håndtering af kroniske sygdomme, sørge for integreret pleje og supervisere anviste medarbejdere. Oversygeplejersker er almene sygeplejersker, der har erhvervet ekspertviden, komplekse beslutningsevner og kliniske kompetencer til udvidet klinisk praksis på avanceret niveau.

Alternativ betegnelse

ledende sygeplejerske

Lovgivningsmæssigt aspekt

Dette erhverv er omfattet af direktiv 2005/36/EF (med senere ændringer) om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. Yderligere oplysninger om erhvervsudøveres frie bevægelighed. I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder