Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

maskinteknisk tegner

Description

Code

3118.3.11

Description

Maskintekniske tegnere konverterer maskiningeniørernes design og skitser til tekniske tegninger med angivelse af dimensioner, fastgørelses- og samlemetoder og andre specifikationer, der f.eks. anvendes i fremstillingsprocesser.

Alternativ betegnelse

specialist inden for maskinteknisk tegning

ekspert inden for maskinteknisk tegning

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: