Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kørelærer for erhvervschauffører

Description

Code

2320.1.19

Description

Kørelærere for erhvervschauffører underviser erhvervslærere i, hvordan de skal betjene deres køretøjer i henhold til kørereglerne. De underviser deres studerende i teori og teknikker til optimal føring og vedligeholdelse af deres køretøj samt observerer og evaluerer de studerendes praksis. De fokuserer også på ikke-kørselsrelaterede emner såsom kundeservice (i tilfælde af personer, der fører motorkøretøj) og forordninger om sikkerhedsforanstaltninger.

Alternativ betegnelse

kørelærer for erhvervskørsel

kørelærer for erhvervskørekort

kørelærer for tunge køretøjer

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder