Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

fiskerikonsulent

Description

Code

2132.4

Description

Fiskerikonsulenter rådgiver om fiskebestande og deres levesteder. De styrer moderniseringen af kystfiskeriet og fremsætter forslag til forbedringer. Fiskerikonsulenter udarbejder planer og politikker for fiskeriforvaltning. De kan yde rådgivning om beskyttede landbrugsbedrifter og vilde fiskebestande.

Alternativ betegnelse

fiskeribiolog

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: