Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

Forskningsingeniør

Description

Code

2149.2.8

Description

Forskningsingeniører kombinerer forskningsfærdigheder og viden om tekniske principper for at bistå med udvikling eller design af nye produkter eller ny teknologi. De forbedrer også eksisterende tekniske processer, maskiner og systemer og skaber nye, innovative teknologier. Forskningsingeniørers opgaver afhænger af den tekniske branche og den industri, de arbejder inden for. Forskningsingeniører arbejder normalt på et kontor eller laboratorium og analyserer processer og udfører forsøg.

Alternativ betegnelse

laboratorietekniker

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: