Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

politisk kampagnemedarbejder

Description

Code

2432.6

Description

Politiske kampagnemedarbejdere yder støtte under politiske kampagner, rådgiver kandidaten og kampagnemedarbejdere om kampagnestrategier og koordinering af kampagnepersonale samt udvikler reklame- og forskningsstrategier.

Alternativ betegnelse

kampagnemedarbejder

spindoktor

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

Narrower occupations