Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

boreingeniør

Description

Code

2146.2

Description

Boreingeniører udvikler og fører tilsyn med boringen af gas- og oliebrønde. De bistår ved projekteringen, testningen og etableringen af brønde og er beskæftiget på landbaserede eller offshore platforme. Boreingeniører arbejder sammen med andre minedriftskyndige og fører tilsyn med boringen og sikkerheden på området.

Alternativ betegnelse

mineingeniør

analysekemiker

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: