Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

derrickman

Description

Code

8113.1

Description

Derrickmen styrer placeringen og bevægelserne af borerør. De kontrollerer det automatiserede rørhåndteringsudstyr. De er ofte ansvarlige for boresvæskernes (mudderets) tilstand.

Alternativ betegnelse

assistent for borearbejder

borearbejder - gasfelt

borearbejder - jord

borearbejder - mineraler

borearbejder - oliefelt

borearbejder - olieplatform

derrickhand

derrickmand

medarbejder på en borerig

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: