Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

tekniker inden for korrosionsbeskyttelse

Description

Code

3112.4

Description

Teknikere inden for korrosionsbeskyttelse overvåger integriteten af en rørledning og udfører reparationer, hvis det er nødvendigt. De sikrer, at rørledningerne er behørigt forbundne og er i overensstemmelse med sundheds- og sikkerhedsforskrifterne. Teknikere inden for korrosionsbeskyttelse besigtiger katodebeskyttelsessystemer og rørforbindelsespunkter for korrosion. De kan også bistå ved udformningen af rørledninger, analysere jordbunden og udarbejde rapporter om tekniske spørgsmål.

Alternativ betegnelse

overfladetekniker

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: