Skip to main content

Show filters

Hide filters

destinationschef

Description

Code

1221.3.1

Description

Destinationschefer har ansvaret for at forvalte og gennemføre de nationale/regionale/lokale turiststrategier (eller -politikker) for udvikling, markedsføring og promovering af rejsemål.

Alternativ betegnelse

chef for destinationer

chef for destinationsudvikling

chef for en destination

destinationsleder

DMO-chef

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder