Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

operatør af tungt udstyr under jorden

Description

Code

8111.4

Description

Operatører af tungt udstyr under jorden betjener tunge maskiner til minedrift såsom skære- og læsseudstyr til udgravning og lastning af malm og mineraler i underjordiske miner.

Alternativ betegnelse

tekniker - tungt udstyr

minearbejder - tungt udstyr - underjordisk

kulminearbejder

minearbejder - tungt udstyr

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: