Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inspektør af rullende materiel

Description

Code

3115.1.21

Description

Inspektører af rullende materiel inspicerer vogne til at vurdere deres tekniske tilstand under ét, og før de anvendes til transport. De kontrollerer teknisk udstyr, sikrer, at det rullende materiel fungerer fuldstændigt og korrekt, og udarbejder de krævede tekniske dokumenter og/eller tjeklister. Afhængigt af arbejdets tilrettelæggelse er de også ansvarlige for begrænset ad hoc-vedligeholdelse eller udvekslingsarbejde og udførelse af bremseprøvninger.

Scope note

Excludes rolling stock engine inspector.

Alternativ betegnelse

jernbaneinspektør

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: