Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

skorstensfejermester

Description

Code

7133.4

Description

Skorstensfejermestre fører tilsyn med og koordinerer skorstensfejeres aktiviteter. De udfører kvalitetskontrol og sikrer overholdelse af sikkerhedsbestemmelserne.

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: