Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

IKT-kapacitetsplanlægger

Description

Code

2523.1

Description

IKT-kapacitetsplanlæggere sikrer, at IKT-tjenesternes og IKT-infrastrukturens kapacitet er i stand til at levere aftalte mål for serviceniveau på en omkostningseffektiv og rettidig måde. De tager også højde for alle ressourcer, der er nødvendige for at levere den relevante IKT-tjeneste, og fastsætter krav til virksomhederne på kort, mellemlang og lang sigt.

Alternativ betegnelse

planlægger af IKT-kapacitet

IT-kapacitetsplanlægger

IKT-kapacitetsplanlæggere

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: