Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

lærer i energi og elektricitet

Description

Code

2320.1.10

Description

Lærere i energi og elektricitet underviser studerende inden for deres specifikke fagområde, energi og elektricitet, som hovedsagelig er af praktisk karakter. De giver teoretisk undervisning i brug af praktiske færdigheder og teknikker, som de studerende efterfølgende skal beherske for at kunne udøve et erhverv inden for energi- eller elbranchen. Lærere i energi og elektricitet følger de studerendes fremskridt, bistår individuelt, når det er nødvendigt, og evaluerer deres viden og formåen inden for energi og elektricitet gennem opgaver, prøver og eksamener.

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder