Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

buskørelærer

Description

Code

5165.1.1

Description

Buskørelærere underviser folk i teori og praksis om, hvordan man håndterer en bus sikkert og i henhold til lovgivningen. De hjælper eleverne med at udvikle de færdigheder, der er nødvendige for at køre og forberede dem på køreteoriprøven og den praktiske køreprøve.

Alternativ betegnelse

kørelærer

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: