Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kvalitetssikringsingeniør inden for spillevirksomhed

Description

Code

2120.4

Description

Kvalitetssikringsingeniører inden for spillevirksomhed udformer og planlægger metoder til test af spil, lotteri eller væddemål. De gennemfører testene. Disse spil kan være beregnet til både et offentligt og et privat publikum, og testene vedrører både onlinespil og landbaserede spil.

Alternativ betegnelse

kvalitetssikringsingeniør inden for lotteri- og spillevirksomhed

tester inden for lotteri- og spillevirksomhed

kvalitetstekniker inden for lotteri- og spillevirksomhed

QA-ingeniør inden for lotteri- og spillevirksomhed

QA-tekniker inden for lotteri- og spillevirksomhed

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: