Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

leder af sundhedsorganisation

Description

Code

1342.2

Description

Ledere af sundhedsorganisationer fører tilsyn med driften af sundhedsorganisationer, f.eks. hospitaler, rehabiliteringsfaciliteter, hjemmeplejetjenester og ældreplejeinstitutioner for at sikre, at organisationen opfylder kravene, at der tages hensyn til patienter og beboere, at organisationen vedligeholdes, og at det nødvendige udstyr er til stede. De fører også tilsyn med personalet og sikrer, at der føres journaler.

Alternativ betegnelse

afdelingsleder inden for sundhedssektoren

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: