Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

medlemsbestyrer

Description

Code

2431.12

Description

Medlemsbestyrere fører tilsyn med og koordinerer planen for medlemskab, støtter eksisterende medlemmer og går i dialog med eventuelle nye medlemmer. De analyserer tendenserne på markedet og udarbejder markedsføringsplaner i overensstemmelse hermed. Medlemsbestyrere overvåger og sikrer effektiviteten af processer, systemer og strategier.

Alternativ betegnelse

medlemskoordinator

medlemsadministrator

kasserer

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: