Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

fødevareteknolog

Description

Code

2145.1.4

Description

Fødevareteknologer udvikler processer for fremstilling af fødevarer og relaterede produkter baseret på kemiske, fysiske og biologiske principper og teknologier. De udformer og planlægger anlæg eller udstyr, superviserer personale, udøver kontrol med og forbedrer fødevareteknologier anvendt i fødevareproduktionsprocesser.

Alternativ betegnelse

civilingeniør i fødevareteknologi

procesteknolog

teknolog specialiseret i fødevarer

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder