Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

landbrugsingeniør

Description

Code

2144.1.2

Description

Landbrugsingeniører griber ind på en række forskellige områder inden for landbrug, herunder ved anvendelse af tekniske koncepter. De udformer og udvikler maskiner og udstyr med henblik på effektiv og bæredygtig udnyttelse af jorden. De rådgiver om anvendelsen af ressourcer på landbrugsarealer, herunder anvendelsen af vand og jord, høstmetoder og affaldsforvaltning.

Alternativ betegnelse

skov- og landskabsingeniør

jordbrugstekniker

landbrugskonsulent

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: