Skip to main content

Show filters

Hide filters

genbrugsmedarbejder på genbrugsstation

Description

Code

9612.1

Description

Genbrugsmedarbejdere på genbrugsstationer renser materialer og fjerner affald samt sikrer, at affaldet og de indsamlede materialer sorteres i de relevante genbrugscontainere. De demonterer også køretøjer og sorterer de indsamlede dele og anbringer genanvendelige materialer på transportbånd, hvor de kan sorteres yderligere.

Alternativ betegnelse

genbrugsarbejder

genindvindingsarbejder

skrotarbejder

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: