Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

operatør af en presse til prægning af papir

Description

Code

7322.6

Description

Operatører af en presse til prægning af papir bruger en presse til at hæve eller nedtrykke visse dele af mediet, så der kan sættes relief på de trykte medier. To matchende graverede matricer anbringes rundt om papiret, og der lægges tryk på for at ændre materialets overflade.

Alternativ betegnelse

operatør af en presse til papirprægning

maskinoperatør

industrioperatør

operatør af en prægepresse

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: