Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

grønthandler

Description

Code

5223.7.19

Description

Grønthandlere sælger frugt og grøntsager i specialforretninger.

Alternativ betegnelse

salgsassistent, grøntforretning

salgsassistent, grønthandel

frugt- og grøntassistent

ekspedient i en grønthandel

ekspedient i en grøntforretning

frugt- og grønthandler

medhjælper i en grøntforretning

grøntassistent

frugtsælger

medhjælper i en grønthandel

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: