Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

erhvervspilot

Description

Code

3153.2.2

Description

Erhvervspiloter flyver fastevinge- og flermotorede luftfartøjer til transport af passagerer og gods.

Scope note

Includes regional, national, and international airline transport pilots. Includes flight instructors of airline pilots.

Alternativ betegnelse

indehaver af trafikflyvercertifikat – ATPL(A)

luftfartspilot

civil erhvervspilot

trafikflyver

flypilot

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder