Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

operatør af smelteovn

Description

Code

3135.1

Description

Operatører af smelteovne overvåger processen med at fremstille metal, inden det støbes i forme. De kontrollerer metalsmelteovne og leder alle smelteanlæggets aktiviteter, herunder fortolkning af computerdata, temperaturmåling og -justering, fyldning af digler og tilsætning af jern, ilt og andre additiver til den ønskede metalsammensætning. De kontrollerer den kemotermiske behandling af metallet for at nå standarderne. I tilfælde af observerede fejl i metallet underretter de det autoriserede personale og deltager i fjernelsen af fejlen.

Scope note

Includes people working in foundries, steel mills and metal refining plant.

Alternativ betegnelse

ovnmand

ovnpasser

smelter

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: