Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

teknisk sælger af minedrifts- og byggemaskinel

Description

Code

2433.6.5

Description

Tekniske sælgere af minedrifts- og byggemaskinel handler på vegne af en virksomhed for at sælge dens varer og samtidig give kunderne teknisk indsigt.

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: