Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

industriapoteker

Description

Code

2262.1.2.2

Description

Industriapotekere deltager i forskningen i og skabelsen af lægemidler. De udvikler nye lægemidler, udfører test, sikrer kvalitet og godtgør, at lægemidler er i overensstemmelse med lovgivningen.

Lovgivningsmæssigt aspekt

Dette erhverv er omfattet af direktiv 2005/36/EF (med senere ændringer) om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. Yderligere oplysninger om erhvervsudøveres frie bevægelighed. I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: