Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

hydrolog

Description

Code

2114.1.5

Description

Hydrologer forsker i og studerer Jordens vandforekomster, deres kvalitet, de aktuelle udfordringer, der er knyttet til dem, og deres distribution. De studerer vandforsyningen fra floder, vandløb og kildevæld for at fastlægge en passende og bæredygtig udnyttelse heraf. Sammen med et tværgående team af fagkyndige planlægger og uddyber de, hvordan vand kan forsynes til byer og byområder, samtidig med at der sikres effektivitet og ressourcebevarelse.

Alternativ betegnelse

hydrograf

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder