Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

robotingeniør

Description

Code

2149.15

Description

Robotingeniører udformer og udvikler robotsystemer og -applikationer ved anvendelse af maskintekniske principper. De benytter allerede fastlagte design og produkter under udvikling med henblik på at forbedre eller opfinde systemer, maskiner og udstyr. De kombinerer en række videnområder såsom databehandling, ingeniørvidenskab og elektronik i udviklingen af nye tekniske applikationer.

Alternativ betegnelse

automationstekniker

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: