Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

medarbejder inden for udlejning af kontormaskiner og -udstyr

Description

Code

5249.2.1.5

Description

Medarbejdere inden for udlejning af kontormaskiner og -udstyr er ansvarlige for udlejning af udstyr og fastsættelse af specifikke anvendelsesperioder. De dokumenterer transaktioner, forsikringer og betalinger.

Alternativ betegnelse

medarbejder, udlejning af kontormaskiner og -udstyr

udlejningsmedarbejder, kontormaskiner og -udstyr

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: