Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

rørledningstekniker

Description

Code

2142.1.7

Description

Rørledningsteknikere designer og udvikler de tekniske aspekter i forbindelse med anlæggelsen af rørledningsinfrastrukturer på forskellige slags steder (f.eks. til lands, til havs). De danner sig et billede af og opstiller specifikationer for pumpesystemer og for almindelig godstransport gennem rørledninger.

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: