Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

arbejdsleder inden for demonteringsarbejder

Description

Code

3123.1.9

Description

Arbejdsledere inden for demonteringsarbejder fører tilsyn med de aktiviteter, der er involveret i demonteringsaktiviteter, som f.eks. fjernelse og eventuel genanvendelse af industrielt udstyr og maskineri eller nedlæggelse af anlæg. De fordeler opgaven mellem arbejdstagere og fører tilsyn med, om alt sker i overensstemmelse med sikkerhedsbestemmelserne. Hvis der opstår problemer, rådfører de sig med ingeniører og træffer hurtige beslutninger for at løse problemer.

Alternativ betegnelse

tilsynsførende inden for demonteringsarbejder

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: