Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ansvarlig inden for sundhed, sikkerhed og miljø

Description

Code

1213.7

Description

Ansvarlige inden for sundhed, sikkerhed og miljø udformer og gennemfører virksomhedspolitikker og -procedurer vedrørende sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og miljøbeskyttelse. De analyserer forretningsprocesser for at sikre overholdelse af national og miljømæssig lovgivning, foretager risikovurderinger på arbejdsmiljøområdet, evaluerer de økonomiske aktiviteters indvirkning på miljøet og udformer passende foranstaltninger til forbedring af arbejdsmiljøer og -kulturer. De koordinerer indførelsen af et integreret sundheds-, sikkerheds- og miljøledelsessystem, definerer effektive indikatorer, tilrettelægger audit og deltager i sidste ende i undersøgelser og rapportering af ulykker. De fremmer en integreret tilgang til bæredygtighed og sundhed på arbejdspladsen i erhvervsorganisationer ved at samarbejde med virksomhedsledere og mellemledere og uddanne medarbejdere. De er ansvarlige for at udarbejde teknisk dokumentation vedrørende overholdelsen af arbejdsmiljø- og miljølovgivning.

Alternativ betegnelse

HMS-koordinator

chef for HSE

virksomhedens HSE-chef

HMS- og bæredygtighedsservicechef

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder