Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

forvalter af datakommunikationsnet inden for luftfart

Description

Code

3513.1

Description

Forvaltere af datakommunikationsnet inden for luftfart varetager planlægning, gennemførelse og vedligeholdelse af datatransmissionsnet. De understøtter databehandlingssystemer, der forbinder deltagende brugeragenturer med centrale computere.

Alternativ betegnelse

dataansvarlig inden for luftfartssektoren

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: