Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

lærer i elektronik og automatik

Description

Code

2320.1.11

Description

Lærere i elektronik og automatik underviser studerende inden for deres specifikke fagområde, elektronik og automatik, som hovedsagelig er af praktisk karakter. De giver teoretisk undervisning i brug af praktiske færdigheder og teknikker, som de studerende efterfølgende skal beherske for at kunne udøve et erhverv inden for elektronik og automatisering, f.eks. som elektrikere eller teknikere, der beskæftiger sig med automatisering af produktionsprocesser. Lærere i elektronik og automatik følger de studerendes fremskridt, bistår individuelt, når det er nødvendigt, og evaluerer deres viden og formåen inden for elektronik og automatik gennem opgaver, prøver og eksamener.

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: