Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

miljøkoordinator

Description

Code

2133.6

Description

Miljøkoordinatorer udvikler programmer til forbedring af miljømæssig bæredygtighed og effektivitet i en organisation eller institution. De inspicerer lokaliteter med henblik på at overvåge organisationens eller institutionens overholdelse af miljølovgivningen. De sørger også for, at offentligheden får undervisning i miljøspørgsmål.

Alternativ betegnelse

miljøpolitisk medarbejder

miljøpolitisk koordinator

landbrugspolitisk medarbejder

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: