Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

tekniker inden for smedemaskiner

Description

Code

7233.5

Description

Teknikere inden for smedemaskiner vedligeholder og reparerer smedemaskineri såsom pressemaskiner og udstyr til materialehåndtering. De foretager evalueringer af udstyret, udfører forebyggende vedligeholdelsesarbejde og udbedrer fejl. De bistår også med installationen af udstyret og sikrer, at udstyret fungerer korrekt.

Alternativ betegnelse

maskinreparatør

maskinmekaniker

industritekniker

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: