Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

procesoperatør - fyldning af cylindere

Description

Code

8183.3

Description

Procesoperatører (fyldning af cylindere) betjener og vedligeholder det udstyr og de beholdere, som anvendes til at påfylde flasker med gasser i flydende eller komprimeret tilstand.

Alternativ betegnelse

procesoperatør

cylinderoperatør

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: